REALIZÁCIE

Protihluková bariéra Bratislava kotolňa

 • Nadmerný hluk z kotolne obťažoval obyvateľov priľahlého bytového domu
 • Meranie hluku a akustické simulácie viedli k návrhu protihlukovej bariéry
 • Súčasťou realizačného projektu bolo aj zabezpečenie súhlasného stanoviska príslušného stavebného úradu k ohláseniu stavby
 • Nasledovala výroba a inštalácia protihlukovej bariéry s rozmermi 11,0 x 4,7m (š x v)
 • Záverečné meranie hluku preukázalo, že protihluková bariéra zabezpečila obyvateľom bytového domu dostatočnú ochranu pred hlukom z kotolne

„ Akustický návrh, projekt, montáž a úspešné odovzdanie do 6 týždňov od prvého kontaktu so zákazníkom. “

Protihluková bariéra Bratislava nákupné centrum

 • Hluková štúdia pre stavebné povolenie preukázala prekročenie hluku na najbližšej obytnej budove a bola predpísaná realizácia protihlukovej bariéry
 • Projektant navrhol vlastnú nosnú konštrukciu
 • Stavebná firma si preto objednala iba dodanie protihlukových panelov radu P-53
 • Dodané panely P-53 v počte 42ks boli osadené do nosnej konštrukcie protihlukovej bariéry s rozmermi 12,0 x 2,2 m (š x v)
 • Záverečné meranie hluku preukázalo požadovanú účinnosť protihlukovej bariéry

„ Na koľko sa jednalo o typizovaný AkuSystem panel radu P, dodávka bola uskutočnená do dvoch týždňov od prijatia objednávky “

Protihluková kabína pre tlačiarenské zariadenie

 • Pracovníci obsluhy tlačiarenského stroja boli vystavení nadmerným hladinám hluku
 • Zvuková izolácia protihlukovej kabíny bola navrhnutá pomocou akustických simulácií v 3D modeli
 • Realizačný projekt kabíny zohľadnil všetky požiadavky zákazníka na variabilitu používania tlačiarenskej linky
 • Pre výrobu kabíny boli použité panely AkuSystem radu P-80
 • Súčasťou kabíny boli tri kusy bezpečnostných gilotínových dverí s elektromotorom

„ Inštaláciou protihlukovej kabíny boli pracovníci tlačiarenského stroja úspešne preradení do druhej kategórie prác z hľadiska ochrany zdravia pred hlukom “

Odhlučnenie lisovacích liniek L1 a L3, Nitra

 • Už pri projektovaní lisovacej haly boli kladené vysoké požiadavky na zníženie hluku lisovacích liniek, ktoré by poškodzovali zdravie obsluhujúcich pracovníkov
 • Projekt zníženia hluku viedol k návrhu komplexného riešenia odhlučnenia lisovacích liniek
 • Navrhnuté kabíny mali rozmer 65 x 17 x 10m (d x š x v)
 • Zvuková izolácia protihlukových kabín bola navrhnutá pomocou akustických simulácií v 3D modeli
 • Pre výrobu kabín boli použité panely AkuSystem radu P-53 a P-100
 • Súčasťou každej kabíny bolo 14 bezpečnostných gilotínových dverí, 12 dvojkrídlových dverí a 13 jednokrídlových dverí

„ Kolaudačné meranie hluku preukázalo dodržanie limitných hodnôt hluku a umožnilo zamestnávateľovi spustenie prevádzkovania lisovacích liniek “

Protihluková bariéra s podlahou Boleráz

 • Nadmerný hluk z vzduchotechnických jednotiek negatívne ovplyvňoval priľahlé obytné okolie ako aj samotný výrobný areál
 • Protihluková bariéra bola navrhnutá pomocou akustických simulácií v 3D modeli
 • Pre zvýšenie účinnosti bola okrem protihlukovej bariéry navrhnutá aj akustická podlaha pod samotnou technológiou
 • Pri realizácií boli použité panely AkuSystem radu P-80 a R-50

„ Meranie hluku v životnom prostredí pri najbližších rodinných domoch dokázalo úspešné odhlučnenie vzduchotechnických jednotiek “

Tlmiče hluku pre kondenzačnú jednotku Bratislava

 • 32 ventilátorov dvoch kondenzačných jednotiek negatívne ovplyvňovalo priľahlé bytové domy
 • Z viacerých návrhov v akustickej štúdii bolo vybrané riešenie formou tlmičov hluku
 • Realizačný projekt zohľadnil potrebu nízkej hmotnosti, a preto bolo navrhnuté riešenie AkuSystem s odľahčenou nosnou konštrukciou a atypickými tlmičmi hluku
 • Inštalácia prebiehala za pomoci 35m vysokého žeriavu a trvala 1 deň
 • Kolaudačné meranie preukázalo že realizované riešenie zabezpečilo obyvateľom bytových domov dostatočnú ochranu pred hlukom z kondenzačných jednotiek

„ Projektová dokumentácia, výroba, montáž a úspešné odovzdanie do 8 týždňov od objednania “

PRODUKTY

REALIZÁCIE

Protihluková bariéra Bratislava kotolňa

„ Akustický návrh, projekt, montáž a úspešné odovzdanie do 6 týždňov od prvého kontaktu so zákazníkom. “

  • Nadmerný hluk z kotolne obťažoval obyvateľov priľahlého bytového domu
  • Meranie hluku a akustické simulácie viedli k návrhu protihlukovej bariéry
  • Súčasťou realizačného projektu bolo aj zabezpečenie súhlasného stanoviska príslušného stavebného úradu k ohláseniu stavby
  • Nasledovala výroba a inštalácia protihlukovej bariéry s rozmermi 11,0 x 4,7m (š x v)
  • Záverečné meranie hluku preukázalo, že protihluková bariéra zabezpečila obyvateľom bytového domu dostatočnú ochranu pred hlukom z kotolne

  Otvoriť galériu

Protihluková bariéra Bratislava nákupné centrum

„ Na koľko sa jednalo o typizovaný AkuSystem panel radu P, dodávka bola uskutočnená do dvoch týždňov od prijatia objednávky “

  • Hluková štúdia pre stavebné povolenie preukázala prekročenie hluku na najbližšej obytnej budove a bola predpísaná realizácia protihlukovej bariéry
  • Projektant navrhol vlastnú nosnú konštrukciu
  • Stavebná firma si preto objednala iba dodanie protihlukových panelov radu P-53
  • Dodané panely P-53 v počte 42ks boli osadené do nosnej konštrukcie protihlukovej bariéry s rozmermi 12,0 x 2,2 m (š x v)
  • Záverečné meranie hluku preukázalo požadovanú účinnosť protihlukovej bariéry

  Otvoriť galériu

Protihluková kabína pre tlačiarenské zariadenie

„ Inštaláciou protihlukovej kabíny boli pracovníci tlačiarenského stroja úspešne preradení do druhej kategórie prác z hľadiska ochrany zdravia pred hlukom “

  • Pracovníci obsluhy tlačiarenského stroja boli vystavení nadmerným hladinám hluku
  • Zvuková izolácia protihlukovej kabíny bola navrhnutá pomocou akustických simulácií v 3D modeli
  • Realizačný projekt kabíny zohľadnil všetky požiadavky zákazníka na variabilitu používania tlačiarenskej linky
  • Pre výrobu kabíny boli použité panely AkuSystem radu P-80
  • Súčasťou kabíny boli tri kusy bezpečnostných gilotínových dverí s elektromotorom

  Otvoriť galériu

Odhlučnenie lisovacích liniek L1 a L3, Nitra

„ Kolaudačné meranie hluku preukázalo dodržanie limitných hodnôt hluku a umožnilo zamestnávateľovi spustenie prevádzkovania lisovacích liniek “

  • Už pri projektovaní lisovacej haly boli kladené vysoké požiadavky na zníženie hluku lisovacích liniek, ktoré by poškodzovali zdravie obsluhujúcich pracovníkov
  • Projekt zníženia hluku viedol k návrhu komplexného riešenia odhlučnenia lisovacích liniek
  • Navrhnuté kabíny mali rozmer 65 x 17 x 10m (d x š x v)
  • Zvuková izolácia protihlukových kabín bola navrhnutá pomocou akustických simulácií v 3D modeli
  • Pre výrobu kabín boli použité panely AkuSystem radu P-53 a P-100
  • Súčasťou každej kabíny bolo 14 bezpečnostných gilotínových dverí, 12 dvojkrídlových dverí a 13 jednokrídlových dverí

  Otvoriť galériu

Protihluková bariéra s podlahou Boleráz

„ Meranie hluku v životnom prostredí pri najbližších rodinných domoch dokázalo úspešné odhlučnenie vzduchotechnických jednotiek “

  • Nadmerný hluk z vzduchotechnických jednotiek negatívne ovplyvňoval priľahlé obytné okolie ako aj samotný výrobný areál
  • Protihluková bariéra bola navrhnutá pomocou akustických simulácií v 3D modeli
  • Pre zvýšenie účinnosti bola okrem protihlukovej bariéry navrhnutá aj akustická podlaha pod samotnou technológiou
  • Pri realizácií boli použité panely AkuSystem radu P-80 a R-50

  Otvoriť galériu

Tlmiče hluku pre kondenzačnú jednotku Bratislava

„ Projektová dokumentácia, výroba, montáž a úspešné odovzdanie do 8 týždňov od objednania “

  • 32 ventilátorov dvoch kondenzačných jednotiek negatívne ovplyvňovalo priľahlé bytové domy
  • Z viacerých návrhov v akustickej štúdii bolo vybrané riešenie formou tlmičov hluku
  • Realizačný projekt zohľadnil potrebu nízkej hmotnosti, a preto bolo navrhnuté riešenie AkuSystem s odľahčenou nosnou konštrukciou a atypickými tlmičmi hluku
  • Inštalácia prebiehala za pomoci 35m vysokého žeriavu a trvala 1 deň
  • Kolaudačné meranie preukázalo že realizované riešenie zabezpečilo obyvateľom bytových domov dostatočnú ochranu pred hlukom z kondenzačných jednotiek

  Otvoriť galériu

PRODUKTY

  Kontaktujte nás
  Odoslaním formuláru súhlasíte so spracovaním osobných údajov. Spoločnosť AkuSystem s.r.o. spracováva vaše osobné údaje iba za účelom vášho kontaktovania. Vaše údaje nebudú ďalej poskytnuté žiadnym tretím osobám.Viac informácií.

  Kontaktujte nás!
   Odoslaním formuláru súhlasíte so spracovaním osobných údajov. Spoločnosť AkuSystem s.r.o. spracováva vaše osobné údaje iba za účelom vášho kontaktovania. Vaše údaje nebudú ďalej poskytnuté žiadnym tretím osobám.Viac informácií.

   KANCELÁRIE

   AkuSystem s.r.o.
   Sládkovičova 728/14
   95701 Bánovce nad Bebravou

   Pobočka Bratislava
   Tomášikova 179/22
   821 02 Bratislava

   FAKTURAČNÉ ÚDAJE

   Názov firmy: AkuSystem s.r.o.
   IČO: 47826924
   DIČ: 2024110693

   Tel: +421 948 635 581
   Tel: +421 904 538 849
   Email: info@akusystem.sk

   FAKTURAČNÉ ÚDAJE

   Názov firmy: AkuSystem s.r.o.
   IČO: 47826924
   DIČ: 2024110693

   Tel: +421 948 635 581
   Tel: +421 904 538 849
   Email: info@akusystem.sk

   KANCELÁRIE

   AkuSystem s.r.o.
   Sládkovičova 728/14
   95701 Bánovce nad Bebravou

   Pobočka Bratislava
   Tomášikova 179/22
   821 02 Bratislava