AkuSystem Konfigurátor

AkuSystem Konfigurátor

KANCELÁRIE

AkuSystem s.r.o.
Rumanová 144
951 37 Rumanová
Slovenská republika

Pobočka Bratislava
Tomášikova 22
821 02 Bratislava
Slovenská republika

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Názov firmy: AkuSystem s.r.o.
IČO: 47826924
DIČ: 2024110693
IČ DPH: SK2024110693
IBAN: SK09 0200 0000 0048 4754 9953
BIC: SUBASKBX

Tel: +421 904 538 849
Email: info@akusystem.sk

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Názov firmy: AkuSystem s.r.o.
IČO: 47826924
DIČ: 2024110693
IČ DPH: SK2024110693
IBAN: SK09 0200 0000 0048 4754 9953
BIC: SUBASKBX
Tel: +421 904 538 849
Email: info@akusystem.sk

KANCELÁRIE

AkuSystem s.r.o.
Rumanová 144
951 37 Rumanová
Slovenská republika

Pobočka Bratislava
Tomášikova 22
821 02 Bratislava
Slovenská republika