KTO SME?

AkuSystem s.r.o. vznikol ako reakcia na absenciu komplexných odhlučňovacích produktov na Slovenskom a Európskom trhu. Vzhľadom na rôzne spôsoby ako hluk vzniká, existujú aj rôzne riešenia jeho eliminácie. Podkladom pre výber optimálneho protihlukového riešenia sú hlukové štúdie a úzka spolupráca s akustikmi.

AkuSystem s.r.o. vznikol ako reakcia na absenciu komplexných odhlučňovacích produktov na Slovenskom a Európskom trhu. Vzhľadom na rôzne spôsoby ako hluk vzniká, existujú aj rôzne riešenia jeho eliminácie. Podkladom pre výber optimálneho protihlukového riešenia sú hlukové štúdie a úzka spolupráca s akustikmi.

Náš tím

MSc. Matej Žák

Vzdelanie v odbore audio dosiahnuté na London Middlesex University
Architektonická a environmentálna akustika na London South Bank University
Odborná prax získaná počas pobytu v UK
Zameraný na výpočty a simulácie protihlukových opatrení
Spoluzakladateľ a konateľ AkuSystem s.r.o.

Ing. Martin Jedovnický, PhD.

Inžinier Akustiky hudobných nástrojov (TU Zvolen)
Doktorát z teórie konštrukcie pozemných stavieb (STU BA)
V odbornej praxi skúsenosti od roku 2009
Návrh a realizácia protihlukových opatrení po celom svete
Spoluzakladateľ a konateľ AkuSystem s.r.o.

GARANCIE AKUSYSTEM S.R.O.

 • DODRŽANIE NÁVRHOV PODĽA HLUKOVÝCH ŠTÚDIÍ
 • DODRŽANIE TERMÍNOV DODÁVOK
 • TECHNICKÁ PODPORA PROJEKTANTOM
 • GARANCIA ZACHOVANIA PONÚKNUTEJ CENY

GARANCIE AKUSYSTEM S.R.O.

 • DODRŽANIE NÁVRHOV PODĽA HLUKOVÝCH ŠTÚDIÍ
 • DODRŽANIE TERMÍNOV DODÁVOK
 • TECHNICKÁ PODPORA PROJEKTANTOM
 • GARANCIA ZACHOVANIA PONÚKNUTEJ CENY

AkuDesign s.r.o. sa ako člen skupiny „Aku“ zaoberá akustickou projekčnou činnosťou a v minulosti dlhodobo čelil problémom s absenciou optimálnych protihlukových prvkov, ktoré by boli vyrábané systémovo. V každom projekte sa uvažovalo s atypickými riešeniami, čo malo vplyv na rýchlosť aj cenu dodávok.

AkuSystem s.r.o. vznikol ako ďalší člen skupiny “Aku” výhradne za účelom zabezpečenia systémového riešenia a to scelením viacerých produktov znižujúcich hluk do jedného funkčného celku. Toto systémové riešenie “AkuSystem” je dodávané zákazníkovi pri výborných dodacích termínoch a nespornej kvalite.

AkuDesign s.r.o. sa ako člen skupiny „Aku“ zaoberá akustickou projekčnou činnosťou a v minulosti dlhodobo čelil problémom s absenciou optimálnych protihlukových prvkov, ktoré by boli vyrábané systémovo. V každom projekte sa uvažovalo s atypickými riešeniami, čo malo vplyv na rýchlosť aj cenu dodávok.

AkuSystem s.r.o. vznikol ako ďalší člen skupiny “Aku” výhradne za účelom zabezpečenia systémového riešenia a to scelením viacerých produktov znižujúcich hluk do jedného funkčného celku. Toto systémové riešenie “AkuSystem” je dodávané zákazníkovi pri výborných dodacích termínoch a nespornej kvalite.

AKUSYSTEM JE PARTNEROM PRE ZÁKAZNÍKOV, KTORÍ:

AKUSYSTEM JE PARTNEROM PRE ZÁKAZNÍKOV, KTORÍ:

  Kontaktujte nás
  Odoslaním formuláru súhlasíte so spracovaním osobných údajov. Spoločnosť AkuSystem s.r.o. spracováva vaše osobné údaje iba za účelom vášho kontaktovania. Vaše údaje nebudú ďalej poskytnuté žiadnym tretím osobám.Viac informácií.

  Kontaktujte nás!
   Odoslaním formuláru súhlasíte so spracovaním osobných údajov. Spoločnosť AkuSystem s.r.o. spracováva vaše osobné údaje iba za účelom vášho kontaktovania. Vaše údaje nebudú ďalej poskytnuté žiadnym tretím osobám.Viac informácií.

   KANCELÁRIE

   AkuSystem s.r.o.
   Sládkovičova 728/14
   95701 Bánovce nad Bebravou

   Pobočka Bratislava
   Tomášikova 179/22
   821 02 Bratislava

   FAKTURAČNÉ ÚDAJE

   Názov firmy: AkuSystem s.r.o.
   IČO: 47826924
   DIČ: 2024110693

   Tel: +421 948 635 581
   Tel: +421 904 538 849
   Email: info@akusystem.sk

   FAKTURAČNÉ ÚDAJE

   Názov firmy: AkuSystem s.r.o.
   IČO: 47826924
   DIČ: 2024110693

   Tel: +421 948 635 581
   Tel: +421 904 538 849
   Email: info@akusystem.sk

   KANCELÁRIE

   AkuSystem s.r.o.
   Sládkovičova 728/14
   95701 Bánovce nad Bebravou

   Pobočka Bratislava
   Tomášikova 179/22
   821 02 Bratislava